Spřátelené weby

Počet zobrazených článků
969552

Info

Základní škola Rýmařov,

Jelínkova1, okres Bruntál

Příspěvková organizace

Jelínkova 1

795 01 Rýmařov

Telefon: 554 255 111

IČO: 00852635

DIČ: CZ00852635

ID Datové schránky: u57huji

Elektronická podatelna: 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plakátek

Školní družina v pátek 28. června

V pátek 28. června / den vysvědčení / je provoz školní družiny od 6.00 - 11.30 hod. Obědy se vydávají od 10.30 hod. Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pohodové prázdniny a dovolenou.

Kolektiv vychovatelek

 

Požadavky na sešity v příštím školním roce 2019/2020

Požadavky na sešity 2019/2020 (PDF)

Záškoláctví

Záškoláctví a nadměrná absence představují závažný problém ve výchovně - vzdělávacím procesu žáka. Ze zákona je zákonný zástupce povinen zajistit řádnou docházku žáka do školy.

V případě neomluvené či nadměrné absence má škola povinnost věc řešit a to i společně s dalšími orgány jako je OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) či Policie ČR.

Pro zákonného zástupce je důležité:

1)Omlouvání počáteční nepřítomnosti žáka se musí uskutečnit ze zákona i dle školního řádu do 3 dnů školního vyučování od počátku nepřítomnosti. Omlouvání se děje písemně skrze elektronickou žákovskou knížku, telefonicky popř. jinou prokazatelnou formou po domluvě s třídním učitelem. Je také uveden důvod omlouvání žáka.

2)Po ukončení absence je zákonný zástupce povinen doručit omluvenku do 3 dnů školního vyučování i s jasným uvedením data ukončení absence a důvodu nepřítomnosti.

3)Nedodržení těchto pravidel může vést k neomluvení absence.

4)Na 1 vyučovací hodinu uvolňuje žáka vyučující, do 3 dnů třídní učitel, na více dní ředitel školy.

Třídní učitel zodpovídá za následující:

1)Kontrola absence a omlouvání žáka včetně případného včasného zjištění neomluvené absence.

2)Předání informace o neomluvené absenci i o případném podezření na skryté záškoláctví metodikovi prevence a vedení školy.

Při výskytu neomluvených hodin se postupuje následně:

1)Do součtu 10 neomluvených hodin řeší škola neomluvenou absenci společně se zákonným zástupcem dítěte.

2)V případě více jak deseti neomluvených hodin vyhodnotí situaci školní poradenské pracoviště.

3)Jestliže nepřítomnost žáka přesáhne 25 neomluvených hodin, zasílá škola oznámení a příslušnou dokumentaci směrem k orgánům sociálně právní ochraně dětí (OSPOD).

4)V případě opakovaného záškoláctví škola podává hlášení o zanedbání povinné školní docházky na Policii ČR.

 

Poznámka 1:

Skryté záškoláctví – záškoláctví kryté rodičem projevující se často nadměrnou absencí. Omlouvání rodičem se děje z různých, často pochybných důvodů. Podezření na skryté záškoláctví může být po poradě školního poradenského pracoviště oznámeno na OSPOD. Absence z důvodu nemoci je možno ověřit u lékaře.

Poznámka 2:

Zajistit řádnou docházku do školy je povinnost zákonného zástupce a je právně vymahatelná. (Zk. 561, §22)

Poznámka 3:

Udělení kázeňského opatření z důvodu neomluvené absence - čas neomluvené absence se sčítá, kázeňské opatření se uděluje podle počtu zameškaných hodin podle individuálního posouzení v závislosti na okolnostech:

- do 6 hodin neomluvené absence až důtka ředitele školy

- do 12 hodin neomluvené absence až 2. stupeň z chování

- nad 12 hodin neomluvené absence až 3. stupeň z chování

Multimediální učebna

Jste zde:
„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde