Červnový výlet do Ozimku

. Publikováno v Projekt Naši přátelé

Trvá téměř celé desetiletí a je složena ze vzájemných setkání, na jejichž spočítání by nestačilo ani všech dvacet prstů - i takto by se dala bilancovat družba naší Základní školy Rýmařov s První základní školou v polském Ozimku.

Také letošní školní rok, který kvapem spěje ke svému konci, byl v tomto ohledu bohatý. Absolvovali jsme celkem tři setkání- nejprve jsme naše kamarády uvítali v prosinci u nás, jak jste se mohli dočíst ve článku umístěném zde již dříve.

Po tomto zimním setkání, pokračovala naše družba jarní dvoudenní návštěvou, během které jsme děti z Ozimku vzali na rozhlednu do Nové Vsi a po jejím zdolání jsme si v prosluněném odpoledni ještě společně zahráli hru motivovanou sci-fi románem Den Trifidů. Druhý den jsme strávili na chatě Relaxe ve Staré Vsi. Začali jsme adrenalinovým dopolednem – hrály se laser games v terénu (obdoba paint ballu, avšak nestřílí se kuličkami s barvou, ale paprskem) a skákalo se na bungee trampolíně. Po společném obědě se děti ještě vyřádily na místním hřišti a byl čas na loučení. Věděli jsme však, že se zanedlouho opět setkáme!

A tak se v červnu dvacet dětí z rýmařovské „základky“, vypravilo na dvoudenní výlet do Polského Ozimku, aby během pátku 3. června a soboty 4. června naplnilo, jak již bývá zvykem - beze zbytku, připravený pestrý program.

Páteční dopoledne bylo trochu pracovní. Nejprve jsme zamířili do Opole na policejní okrsek, kde jsme se v rámci preventivního programu (jsme totiž s našimi přáteli spoluúčastníky jejich dlouhodobého projektu „Z czeskimi przyjaciółmi przeciwdziałamy uzależnieniom oraz promujemy zdrowy i aktywny styl życia”) zúčastnili besedy o vzniku (nejen)drogových závislostí s paní Mirosławou Olszewskou, protidrogovým zplnomocněncem Opolského kraje. Pak jsme si prohlédli policejní budovu a některá pracoviště. V daktyloskopické laboratoři jsme si mohli nechat sejmout otisky prstů, nebo třeba nosu, úst i brady. Zajímavá byla návštěva „velínu“, pracoviště, odkud se koordinuje veškerá činnost zabezpečující bezpečnost obyvatel kraje.

Po obědě jsme ve stejném duchu tvořili ve smíšených česko-polských párech projekty ve školní PC učebně. Za použití programu Tagxedo jsme sestavovali do různých tvarů „shluky slov“ v polštině, češtině a angličtině, právě na téma protidrogové prevence, zdravého životního stylu a přátelství. Hotové výtvory byly vytištěny a vystaveny.

Za tuto práci jsme dostali i odměnu- nejen drobné dárky, ale hlavně volné vstupenky do Juraparku v nedalekém Krasejově, kam jsme se chystali v sobotu.

Pak jsme se ale potřebovali trošku protáhnout a tak jsme šli vyzkoušet nejprve místní školní hřiště a poté i tělocvičnu. Polští přátelé, inspirováni prosincovou hrou s kinballem, si také jeden pro svou školu pořídili, a tak jsme si opět společně zahráli naše oblíbené hry. Hodiny letěly a byl čas večeře- tu jsme si ve školní jídelně z připravených surovin sami vyrobili. (A s chutí snědli.)

Nocovali jsme přímo v Juraparku, v hotelu, který je umístěn v patře budovy Pavilónu evoluce člověka, což byl velký zážitek díky jeho futuristické vizáži.

Sobota nás vítala opět velmi krásným počasím a my ji zahájili prohlídkou nového pavilonu evoluce člověka, s iluzí cestování časem. Při prohlídce prehistorických nalezišť, v tunelu času, v oceanáriu i na pláži nám s polskými kamarády utekl den zase jako ta voda. Novinkou tentokrát bylo 5D kino s filmy o cestě k bájné Atlantidě a humorné příhody dobráckého králíka.

A nakonec přišlo loučení, nákupy suvenýrů a jelo se domů.

Všichni se teď těšíme, že nás naši přátelé v září na oplátku navštíví v Rýmařově. Mé poděkování patří organizačnímu týmu- především Mgr. Kateřině Pallové, Městu Ozimek za „volňásky“ do Juraparku, zúčastněným dětem a jejich rodičům, ale také naší škole, za vstřícnost a velkou finanční podporu. Děkujeme!

Petra Mížová

Zájemci, kteří by chtěli vidět více fotek, se mohou podívat sem:

FOTKY VÝLET DO OZIMKU - květen - https://goo.gl/photos/xXNDzJEzAcL1p9B67

FOTKY VÝLET DO OZIMKU - červen https://goo.gl/photos/qyZPkbAZfUr4NxNc7

 

Připojuji opět odkaz, kde se můžete podívat na prezentace fotek tak, jak je pořídili naši polští přátelé a umístili je na webové stránky své školy. http://www.psp1.ozimek.pl/47-z- zycia-szkoly/512- aktualnosci/15370-drugi- dzien-z- naszymi- czeskimi-kolegami.html#ak15370