Výročí družby

. Publikováno v Projekt Naši přátelé

Dovršených deset let vzájemných setkání dvou partnerských škol je událost hodná oslavy, a tak jsme v prvních říjnových dnech slavili.  Jak také jinak, než opět uspořádáním dalšího setkání.

I ono, podobně jako to červnové v Ozimku, se neslo ve slavnostním duchu.

 

Zahájeno bylo dopoledním matiné v Základní umělecké škole, na něž byli pozváni i vážení hosté – zástupci města Rýmařova, vedení obou družebních základních škol a manažeři MAS Rýmařovsko. Hosté si spolu s dětmi obou škol vyslechli koncert Zuškabandu, který pod taktovkou ředitele ZUŠ pana Jiřího Taufera předvedl místy dechberoucí nastudování (nejen) populárních skladeb, za což sklidil zasloužené ovace.

V sále byly k vidění také fotografie mapující desetileté partnerství našich škol, dále rozličné artefakty, např. katalog společných prací z „eko workshopů“, portfolia dětí, mapy „ostrovů přátelství“ a malý výběr vzájemné korespondence.

Po procházce městem a společném obědě se děti, rozdělené do osmi družstev, pustily

do soutěží, ve kterých uplatňovaly jak své dovednosti, um a fyzickou zdatnost, tak své schopnosti dorozumět se s kamarády z Polska. Zmíněná klání se konala v rámci Dětských her bez hranic a pro děti je uspořádali členové MAS Rýmařovsko.

Po vyhlášení vítězů a předání cen – pro každou družinu byl připraven velký „frgál“, pro vítěze pak dortíky, se děti ještě pobavily při hře s kin ballem a znovu se rozehřály při sestavě, kterou si společně zatančily se „cvičitelkami“ z devátého ročníku na známé melodie.

 

V sobotu jsme se pak společně vydali na výlet. Sluníčko nám dopřálo svou přízeň a tak jsme si užili hradu Sovince, Aquaparku i procházky historickým centrem města Olomouce.

Po návratu do Rýmařova jsme se sice museli pro tentokrát rozloučit, ale už dnes víme, že se brzy opět shledáme v Ozimku.

Také letošní říjnové setkání polských a českých dětí se zúčastněným líbilo, a protože za dobré věci by měl člověk poděkovat, bude, myslím, mé poděkování vhodnou tečkou za tímto dnešním povídáním.

Ráda bych tedy poděkovala zástupcům města Rýmařova, paní místostarostce –

Mgr. Marcele Staňkové a také paní Bc. Leoně Pleské z odboru školství nejen za laskavou pomoc a podporu při pořádání výročního setkání obou našich škol, ale také za podporu a vytrvalou pomoc při realizaci projektů v rámci fondů EU; dále patří velký dík vedení naší základní školy za pomoc při organizování rozličných akcí v rámci družby a neutuchající nejen materiální, ale i morální podporu našeho počínání; rovněž děkuji vedení polské základní školy, jmenovitě paní Danutě Klysinské, bez jejíhož přispění by realizace našich setkání nebyla možná, a paní Grażyně Świercz, která od samého počátku stojí za organizací všech dosavadních setkání a bez jejíž účasti by bylo naše partnerství nemyslitelné.

Děkuji také manažerům Místní akční skupiny (MASK) Rýmařovsko paní Ing. Ivaně Lukešové, paní Ing. Kateřině Uličné, panu Petru Pechovi a panu Martinu Čermákovi, kteří pro děti uspořádali Dětské Hry bez hranic; a v neposlední řadě patří můj dík i celé plejádě kolegů – učitelů ze ZŠ Rýmařov, především však paní Mgr. Kateřině Pallové za vydatnou a neocenitelnou pomoc při pořádání většiny společných akcí a také za uspořádání fotovýstavy mapující naši družbu, ale i všem ostatním, kteří se v uplynulém desetiletí jakkoliv spolupodíleli, i jim všem děkuji hlavně za jejich vstřícnost a nezištnou pomoc.

Samozřejmě děkuji také všem dětem obou základních škol – bez nich a jejich starostlivých rodičů by to prostě nešlo.

Na závěr děkuji i Zuškabandu za jejich velmi vydařené vystoupení.

Doufám, že se opět všichni setkáme při realizaci budoucích akcí.

Petra Mížová

ZŠ Rýmařov

DALŠÍ FOTO

A opět připojuji odkaz, kde se můžete podívat na prezentace fotek tak, jak je pořídili naši polští přátelé a umístili je na webové stránky své školy:

http://www.psp1.ozimek.pl/47-z-zycia-szkoly/512-aktualnosci/18869-uczniowie-z-jedynki-w-sowincu-i-olomuncu.html#ak188