Návštěva přátel z Polska

. Publikováno v Projekt Naši přátelé

Jak velí již zavedená tradice, s příchodem jara a pěkných slunečních dní, vyrážíme na výlet do polského Ozimku, nebo naopak- děti z Ozimku přijíždějí k nám, a nejinak to bylo 25. dubna, kdy jsme se opět ocitli v roli hostitelů.

Tentokrát šlo o setkání našich družebních škol v rámci projektu Hory a lidé očima dětí /Góry i ludzie oczami dzieci, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt má dvě části a tato dubnová, jarní, byla vyladěná sportovně, protože naše škola je rovněž úspěšnou pořadatelkou okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, projektu pro děti se zájmem o pohyb a sport, a tak jsme v ní chtěli kamarádům z Polska toto sportovní klání přiblížit.

SHLÉDNOUT DALŠÍ FOTO Z AKCE

Ti již od podzimu trénovali disciplíny, které jsme jim předvedli, aby se s námi mohli zúčastnit symbolického předkola a změřit si svou zdatnost dle parametrů této specifické soutěže. Ale nepředbíhejme.

Nejprve jsme se ve čtvrtek, po přivítání, vydali na eko-farmu do Stránského, kde jsme zhlédli makety technických staveb poháněných vodou, ukázku pročesávání vlny na bubnové česačce, kterou jsme si mohli i vlastnoručně vyzkoušet, ale hlavně spoustu hospodářských zvířat – koně, krávy a stádečko ovcí utěšeně rozrostlé o letošní téměř čtyři desítky jehňat. Zúčastnili jsme se také výroby sýra, a byl moc dobrý!

Po společném obědě jsme si vyšlápli na Uhlířský vrch, odkud je krásná vyhlídka do širého okolí- na jesenické hory. To byl kouzelný pohled hlavně pro naše přátele z Ozimku, jejichž městečko leží v rovině (a jeho okolí nápadně připomíná naši Hanou).

A tak jsme si hory hned také vyfotili a namalovali. Slunce hřálo a vůbec se nám nechtělo odcházet, ale blížila se neúprosně pátá a my měli zamluveny vodní radovánky v Aquacentru v Bruntále.

Tam jsme – rovněž tradičně, využili všech kratochvílí, které místní zařízení skýtá a později, posíleni večeří, jsme vyjeli nazpět do Rýmařova a do Staré Vsi, kde byli naši kamarádi ubytováni.

V pátek 26. dubna ráno, brzy po osmé hodině, bylo již vše připraveno, včetně počasí, které bylo stejně krásné, ne-li krásnější, jako předešlého dne.

Pro kluky a holky byl na školním atletickém stadionu přichystán tradiční pětiboj, zahrnující dvouminutové přeskoky přes švihadlo a klikování, hod medicinbalem, trojskok a na závěr volitelná disciplína – běh na 1000m nebo driblink s míčem.

Soutěžilo se v mezinárodních česko-polských smíšených družstvech vždy po 6-7 závodnících, do kterých byli spravedlivě vybráni kluci i holky různého věku.

Výborně jsme si to užili, a poněkud utrmáceni, jsme po ukončení sportovní části dne společně poobědvali, abychom se odpoledne opět sešli ve škole k slavnostnímu vyhlášení vítězů a předání cen. Pak ale nezbylo než se rozloučit, nás čekal zasloužený relax, naši hosté se ale ještě prošli po Rýmařově, navštívili Info centrum a pak už je také čekala cesta domů.

A tak se společně těšíme na podzim, kdy je naplánovaná část druhá – tentokrát výtvarná. Na shledanou v září!

Za realizační tým Petra Mízová

 

PROJEKT Hory a lidé očima dětí /Góry i ludzie oczami dzieci

Reg.číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001587

JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR)

prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd

 

 

Článek o akci na polské straně je zde:

https://psp1.ozimek.pl/47-z-zycia-szkoly/512-aktualnosci/23526-projekt-miedzynarodowy-gory-i-ludzie-oczami-dzieci.html#ak23526

SHLÉDNOUT DALŠÍ FOTO Z AKCE

 

PROJEKT Hory a lidé očima dětí /Góry i ludzie oczami dzieci

Reg.číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001587

JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR)

prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd