Den Evropy – Europe Day

. Publikováno v Školní akce

Měsíc květen se pokládá za nejkrásnější měsíc v roce. Už od 13. století je spojen s lidovými oslavami, například stavěním májek, čištěním a uctíváním studánek, a je také považován za měsíc lásky. 1. května je Svátek práce, druhou květnovou neděli se slaví Svátek matek, 8. květen je v naší zemi slaven jako Den vítězství na počest ukončení druhé světové války.

9. květen - Den Evropy je jedním ze symbolů myšlenky mírové spolupráce v Evropě.

Stalo se již tradicí, že k tomuto dni zasílají žáci naší školy, na podnět Spolku pro Mezinárodní partnerské vztahy města Rýmařova, zdravici do škol spřátelených měst. Dopis je psán vždy v rodném jazyce a v angličtině a školy přikládají také fotografie, prezentace a internetové odkazy.

Žáci se tak mohou procvičit v používání cizího jazyka v praxi, poznat blíže dění ve školách našich partnerských měst a nechat se inspirovat a motivovat pro další práci.

Viz příspěvky z italského Arca a německého Schottenu.

Mgr. Jana Pupíková

Arco

https://drive.google.com/file/d/1YuT5yoaCopDukIH-XnCCE3xNZuXlwSkn/view?ts=5cd44c08