Digitální jazyková učebna

. Publikováno v Vybavení školy

V roce 2014 se rozhodlo vedení Základní školy Jelínkova 1 v Rýmařově vybudovat ve svých prostorách multimediální jazykovou učebnu, která by měla sloužit k výuce cizích jazyků. K tomuto svému záměru jsme úspěšně využili dotačního programu. Od června tohoto školního roku už začala laboratoř, umístěná v 1.patře školní budovy na Jelínkově ulici 1, sloužit svému účelu. 

 

Učebna se skládá z digitální jazykové laboratoře, interaktivní a bílá tabule na horizontálním posuvu, datového projektoru a 24 žákovských stanic. Vybudováním digitální jazykové laboratoře chceme jako škola směřovat ke zvýšení efektivity výuky. Učebna umožní žákům rozvíjet všechny čtyři základní dovednosti – čtení, psaní, poslech a především komunikaci. Žáci budou mít možnost mluvit několikanásobně více než při běžných hodinách bez laboratoře. Učitelům umožní jazyková laboratoř diferenciaci výuky, zadávání rozdílně náročných úkolů a materiálů podle individuálních potřeb žáků s okamžitou možností kontroly a zpětné vazby. Systém pomůže řešit jak zapojení žáků se specifickými poruchami učení, tak zaměstnání žáků nadaných, kteří vyžadují náročnější úkoly. 

Systém jazykové laboratoře připravuje a distribuuje běžné i nadstavbové jazykové aktivity v maximální kvalitě na žákovská zařízení, digitálně je řídí, monitoruje, ukládá a vyhodnocuje na počítači učitele. Systém pracuje s vysokou kvalitou přenosu zvuku a obrazu, což je pro cíle jazykové výuky zásadní. Učitel vede výuku v jazykové třídě prostřednictvím digitálního ovládacího panelu zobrazeném na svém monitoru. Komunikace s žáky probíhá prostřednictvím textu, obrazu, zvuku nebo nahrávky ve vysoké kvalitě. Výhodou jazykové laboratoře je její modulární řešení od základních požadavků na kvalitní poslech nahrávky až po postupné rozšiřování podle vzrůstajících nároků na výuku. Učitelé oceňují možnost konverzační spolupráce ve skupinách i dobrou dostupnost audiovizuálních materiálů. Po prvních zkušenostech je poznat, že výuka v nové učebně a používání digitálních materiálů ve výuce jazyků je pro žáky motivující, učiteli uspoří čas a nabízí široké jazykové možnosti.

Digitální jazyková učebna

Tento projekt je financován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/30.01570