Obecné informace

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve školním roce 2021/2022 pracuje školní družina v sedmi odděleních:
 
ODDĚLENÍ:
 
1.odd. A.Tomešková 
Mobil - 724 947 385        Pev.linka - 554   255 153
2.odd.R.Kubelková
Mobil - 608 857865        Pev.linka - 554 255 152
3.odd. K.Ondrušková
Mobil - 732 802 774      Pev.linka - 554 255 163
4.odd. J.Ondráková
Mobil - 603 553 792      Pev.linka - 554 255 136
5.odd. M.Podušelová
Mobil - 728 349 261      Pev.linka - 554 255 131
6.odd. Z.Kohlerová
Mobil - 723 818 443
7.odd. H.Kubjátová
Mobil - 605 360 616     Pev.linka - 554 255 141
 
PLATBA
 
Platba se provádí elektronicky na účet školy 36632771/0100
1. platba za období září - prosinec: 200,- Kč, splatnost do 15.října 2021
2.platba za období únor - červen: 300,- Kč, splatnost do 15.února 2022
Do textu pro příjemce uvedte: jméno a příjmení dítěte, školné ŠD.
Do variabilního symbolu uvedte číslo , které najdete na přihlášce.
Pokud nebude platba uhrazena v termínu, nemůže dítě navštěvovat 
 
OMLUVENKY:

Pro omluvení či uvolnění dítěte používejte prosím uvedená tel. čísla. V případě stížností, dotazů, námitek, připomínek se prosím obraťte na vedoucí vychovatelku.

PROVOZ:


Provoz ranní družiny začíná ráno v 6,00 hodin a končí v 7,30 hodin. Do ranní družiny mohou přijít všechny děti, které tuto službu potřebují a není nutné se přihlašovat, chodit pravidelně, ani platit poplatek.

Provoz odpolední družiny začíná v 11,40 hodin a končí v 16,00 hodin. Pokud nastane situace, že si dítě nestihnete vyzvednout do 16,00 hodin, informujte nás prosím telefonicky. Jsme ochotné počkat do vašeho příchodu. V opačném případě bude vaše dítě v 16:00 odcházet ze školní družiny samo. Odpolední družinu navštěvují jen přihlášené děti, které platí měsíční poplatek 50,- Kč.      

Souhrnné obsáhlé informace o práci školní družiny na Národní 15 i na 1. Máje naleznete v tomto dokumentu pdf: