Olympiáda českého jazyka na naší škole

. Publikováno v Školní akce

I v letošním školním roce, byť je jakkoliv netradiční, se podařilo uskutečnit na naší škole naukovou soutěž - Olympiádu v českém jazyce. Konala se 27. listopadu a probíhala s ohledem na uzavření škol online formou pomocí elektronických formulářů. Každý s vybraných žáků tak měl možnost vyzkoušet si, že i olympiádu lze řešit bez papíru a psací potřeby. Nakolik tato forma uškodila či pomohla řešitelům, je otázkou.

Zadání mělo jinak stejnou podobu jako každý rok. Práce se skládala z testu zaměřeného na mluvnické a významové zapeklitosti jazyka českého a druhou část tvořilo zadání slohové práce. Zde se nejvíce projevily možnosti distančního řešení úlohy, protože někteří účastníci využili "strýčka Googla" a jeho kamarády "Ctrl + C/V", logicky tak ztratili potřebné body k uspokojivému výsledku. Nicméně většina poctivých řešitelů se nenechala zahanbit a vypsala několik hezkých slohových prací na téma svých čtenářských zážitků a oblíbených knih.


Nejlepší komplexní výsledek se podařil Tereze Křenkové z 8. B, která o třídu předčila své soky a se ziskem 42 bodů z celkových padesáti opanovala celou soutěž. Postupuje tak do okresního kola olympiády. Na druhém a třetím místě se s 31 a 30 body umístili Tadeáš Procházka z 9. A a Filip Pinďák z 9. C. Ostatní pak ztráceli bod po bodu a startovní pole uzavřela skupina ne slohově nadaných.
Všem přihlášeným žákům patří velký dík za účast především díky práci na úkor vlastního drahocenného času (soutěž se konala v pátek odpoledne). Doufejme, že příští kola budou již v tradičnějším formátu.


Mgr. Lukáš Krumpolec