Školní kolo ve šplhu

. Publikováno v Sportovní život školy

Konečně proběhlo na druhém stupni školní kolo ve šplhu. Přestože se již čtvrtým rokem po sobě pravidelně účastníme okresních kol v Krnově, kde patříme mezi nejlepší školy na okrese v této soutěži, stále se mi nedařilo uspořádat školní kolo, až letos. To proběhlo ve dvou dnech. Ve středu 30. listopadu pro kategorii 6. -7. tříd a v pátek 2. prosince pro starší žáky a žákyně v tělocvičně na budově Jelínkova 1. V kategorii mladších žáků a žákyň se z 21 nominovaných dostavilo 6 hochů a 7 děvčat. 2 děvčata pak přišla v jiný den a soutěžila mimo soutěž, kvůli sestavení družstva na okresní finále do Krnova. V kategorii starších žáků a žákyň se po „čistce v sestavě hochů“ z důvodů nekázně a po vyloučení 4 závodníků dostavilo pouze 5 hochů. Z 15 dívek se jich ale dostavilo 14 dívek, jedna se dodatečně omluvila ze zdravotních důvodů. Jaký obrovský rozdíl v přístupu děvčat a hochů na naší škole, což bylo vidět už i ve školním kole v basketbale, kde se rovněž hochů zúčastnilo méně než dívek! Závody proběhly v pohodové atmosféře, za pomoci 4 asistentů soutěže pro každý den. Soutěžící šplhali 3x a do celkového výsledku se jim počítaly 2 nejrychlejší časy. Díky velkému množství starších dívek u nich proběhla ještě soutěž družstev, která byla sestavena a nalosována podle „výkonnostních košů“. A tak vznikla 4 družstva po třech a čtyřech závodnicích, kde dvě v každém družstvu s nejlepším součtem 2 časů určovaly pořadí družstva. Po oba dny byly k vidění moc pěkné výkony a rychlé časy. Všichni soutěžící byli odměněni sladkými cenami a první tři v pořadí diplomem. Nestal se žádný velký úraz, kromě drobných šrámů na rukou či nohou. Všichni soutěžící se chovali velmi pěkně a za to jim patří pochvala. Rovněž je třeba pochválit i asistenty, ve středu žáky z 8.C a v pátek z 9. tříd., kteří mi hodně pomohli s organizací soutěže. Rovněž dík patří vedení školy za podporu a možnost uspořádat toto školní kolo a panu učiteli tv Tomanovi, jež mi pomáhal s nominací soutěžících, a dodal mi výsledky ve třídách, kde neučím tělesnou výchovu. (Pozn red.: K tomuto článku budou ještě dodány podrobné tabulky.) {oziogallery 47}

 VÝSLEDKY: 1. DÍVKY 6. -7. třídy: 1. místo: Zlatuše Zobalová, Barbora Starchoňová 2. místo: Barbora Ryšková 3. místo: Michaela Godíková 8. -9. třídy: 1. místo: Hana Kitschuchová 2. místo: Lenka Machalíčková 3. místo: Veronika Murínová Nejlepší družstvo: Hana Kitschuchová, Tereza Kunstová, Tereza Valentová 1. HOŠI 6. -7. třídy: 1. místo: Radek Sacký 2. místo: David Černý 3. místo: Jiří Lasovský 8. -9. třídy: 1. místo: Lukáš Prášil 2. místo: Roman Plch 3. místo: Jakub Křenek V Rýmařově 4. 12. 2011 Mgr. Miloslav Slouka