Důležité informace týkající se provozu školy v tomto období

- V pondělí 24.1. 2022 mají třídy 7.C, 8.C a 9.C on-line výuku.

- Třída 8.D bude mít v pondělí 24.1. a úterý 25.1. 2022 on-line výuku.

Publikováno v Projekty

Naše škola je zapojena v projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1. Součástí projektu je modernizace odborných učeben, pořízení didaktických pomůcek, úprava venkovního prostranství v okolí školy, zajištění bezbariérovosti prostřednictvím koupě schodolezu a další.