Obecné informace

. Publikováno v Jídelna

 

 

UPOZORNÉNÍ pro strávníky:

Od 1. března t.r. zvyšujeme stravné pro doplňkovou činnost (cizí strávníci, svačinky) a platbu pro žáky za nedotovanou stravu (odběr obědů v době absence ve škole)

Žádáme o navýšení plateb za stravné u svačinek pro žáky a navýšení plateb u cizích strávníků. Děkujeme.

I. kategorie žáci

běžná cena    26,- Kč                  plná cena 80,- (15%)

bezlepková strava:

plná cena       29,- Kč                 plná cena  83,- Kč(15%)

svačinky Národní a 1. máje        20,- Kč

II. kategorie žáci

běžná cena     29,- Kč                 plná cena   83,- Kč (15%)

bezlepková strava:

běžná cena     32,- Kč                 plná cena   86,- Kč (15%)

svačinky Jelínkova       25,- Kč

III. kategorie žáci

běžná cena     32,- Kč                plná cena     86,- Kč (15%)

bezlepková strava:

běžná cena      37,- Kč               plná cena     89,- Kč  (15%)

svačinky Jelínkova:      25,- Kč

Cizí strávníci

běžná cena       86,- Kč  (10%)

běžná cena jídlonosič    87,- Kč (15%)

bezlepková strava         91,- Kč  (10%)

 

 

Zaměstnanci a školští senioři

běžná cena zůstává         plná cena     87,- Kč  

bezlepková strava:

běžná cena  zůstává        plná cena     91,- Kč 

 

VSTUP do školní jídelny podléhá hygienickým předpisům. KAŽDÝ  STRÁVNÍK

je povinen mít zakryté dýchací cesty (použití respirátoru). Rovněž je každý strávník povinen použít dezinfekci na ruce před odběrem příborů a tácku.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

  

Provoz školní jídelny od 2. září 2021 je v běžném provozu podle organizačního řádu ŠJ a platných aktuálních hygienických předpisů MZCR.

Žáci se stravují po ukončení výuky. Výdej obědů je v časových intervalech od 11,3o do 14,oo hod.
Výdej dopoledních svačinek je od 9,3o do 10,oo hod.
 
Cizí strávníci do jídlonosiče si oběd vyzvedávají v čase od 11,oo do 11,3o hod.
 
Cizí strávníci konzumující oběd v jídelně se stravuji v čase od 12,oo do 12,3o hod. a od 13,oo do 13,3o hod.
  
  
Informace na tel.č. 554255130 Egidová Jana nebo 554255147 Čušková Renata