Nové telefony na třídní učitele

Vážení rodiče a žáci,
vezměte prosím v patrnost, že došlo ke změně služebních telefonních čísel na třídní uřitele, tabulku naleznete zde: Nová telefonní čísla
 
 

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně platí od 1. května 2024

Podrobnosti ve Školním řádu

 

Seznam přijatých prvňáčků

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název                                                                         
  ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, příspěvková organizace           

 

2. Důvod a způsob založení
  Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem školy ...

 

3. Organizační struktura                                                     
                                                         

 

4. Kontaktní spojení                                                            
  Kontakty                                        

 

5. Případné platby lze poukázat na účet                           
                                                      

 

6. IČ                                                                                      
  00852635                                   

 

7. DIČ                                                                                   
  CZ00852635                              

 

8. Dokumenty                                                                      
 

Školní vzdělávací program
Školní řád

 

                                                   

 

9. Žádost o informace                                                        
 

Kancelář školy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

 

10. Příjem žádostí a dalších podání                                 
  Kancelář školy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

 

11. Opravné prostředky
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                

 

12. Formuláře                                
  Formuláře

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
                                                                                                                                                                                         

 

14. Přehled nejdůležitějších právních předpisů
 

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád

vše ve znění pozdějších zákonů

Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

 

 

15. Úhrady za poskytování informací                                                             
   žádné úhrady za poskytování informací nevyžadujeme

 

16. Výroční zprávy (dle zák. č. 106/1999 Sb.)
  Výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření školy

 

17. Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679