Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budov Jelínkova a 1. máje

. Publikováno v Projekty.

Primárním cílem projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodovědných oborů a práce s digitálními technologiemi, vyučovaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

MMR EU