A zase jsme šplhali...

. Publikováno v Šplh

Začátkem května proběhla na nižším stupni  dvě školní kola ve šplhu na tyči. Nejlepší šplhači byli vybráni, aby nás reprezentovali v kole okrskovém, které se konalo 18.5.

V tělocvičně na 1. máje 32. Žáci bojovali statečně  a urputně, patří jim poděkování i velká gratulace  .

Našimi soupeři byli šplhači z Horního Města a Břidličné, kteří neodjeli bez medailí. Pozvání přijala i ZŠ ze Školního náměstí, bohužel se nakonec z důvodu nemoci nezúčastnila.

Děkuji všem závodníkům, trenérům i kolegům, kteří s organizací závodů pomáhali.

Sekaninová Pavla