Nové telefony na třídní učitele

Vážení rodiče a žáci,
vezměte prosím v patrnost, že došlo ke změně služebních telefonních čísel na třídní uřitele, tabulku naleznete zde: Nová telefonní čísla
 
 

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně platí od 1. května 2024

Podrobnosti ve Školním řádu

 

Seznam přijatých prvňáčků

AJ MINIOLYMPIÁDA pro 3. až 5. ročník ZŠ 2024

. Publikováno v Školní soutěže.

anglickaolympiada5Naše tradiční AJ MINIOLYMPIÁDA pro žáky 3. až 5. ročníku není soutěž v pravém slova smyslu. Hlavním cílem je, aby si žáci zkusili, jak se zlepšují jejich vědomosti během tří let, případně dostat zpětnou vazbu, jak si stojí v porovnání s  ostatními. I toto je důležitá kompetence pro život. 

 Letošní ročník ukázal mírné zlepšení průměru u třeťáků, čtvrťáků i páťáků a 15 až 20 bodů získalo o 14  dětí  více než loni . 

anglickaolimpiada1

Protože komunikační a poslechové dovednosti páťáků s nejvyšším počtem bodů jsou letos velmi vyrovnané, shodly jsme se nepokračovat konverzačním kolem a ocenily jsme je všechny diplomem. Tyto děti jsou všechny schopné mluvit libovolně dlouho na různá témata, získat informace z poslechu, bravurně a správně odpovídat na otázky. Jen těžko bychom určovaly, kdo z nich je lepší.                                                                                                                                                                                                                                              

Nejúspěšnější třeťáci::

  1. Josef Němec (20b)

  1. Viktor Martinka (19b)

  1. Šarlota Šrámková, Viktor Kaluža, Stella Vašičková   a Viktor Neshoda (18b) 

Nejúspěšnější čtvrťáci:

  1. Ladislav Fojtík, Matyáš Košárek, Zdeněk Kramařík, Jan Pintera (20b)

  2. Eva Cázerová, Šimon Kroutil, Šimon Lysáček, Amálie Žédková (19b)

  3. Nguyen Thi Le Na, Denis Ošťádal, Magdaléna Šopíková (18b)

Nejúspěšnější páťáci:

    1.  Šimon Bujas, Nikola Čarady, Tomáš Častulík, Iva

         Schneiderová, Jan Milan Švédík (20b)

   2.  Jan Dostál, Jaroslav Vít Fidler, David Haberhauer,  Adam Chárník, Emma Ondráková, Dominik    Reisner,  Jana Šopíková (19b)

   3.  Miroslav Pospíšil, Matyáš Svoboda, Nikola                   

         Všetičková (18b)

anglickaolampiada2

 

Přeji všem hezké prázdniny a doufám, že budou angličtinu procvičovat především komunikací s cizinci při každé příležitosti!

Děkuji Mgr. Marii Valové, Bc. Petře Lambelin, Mgr. Vlastimilu Baranovi i všem zúčastněným!

za angličtináře z 1. stupně Mgr. Marcela Tauferová

anglickaolympiada3

anglickaolympiada4

 

DALŠÍ FOTO