Národní 15

         

Souhrnné obsáhlé informace o práci školní družiny na Národní 15 i na 1. Máje naleznete v tomto dokumentu pdf:

  Vnitřní řád školní družiny

                          

Školní družina zahájila letošní školní rok 2019/2020  2. září. Oddělení jsou smíšená a navštěvují je děti 1. až 2. ročníku.

Provoz ranní družiny začíná ráno v 6.00 hodin a končí v 7.30 hodin, kdy jsou děti odvedeny ke třídám. Do ranní družiny mohou přijít všechny děti, které potřebují tuto službu využít a není nutné se přihlašovat, chodit pravidelně, ani platit poplatek.

Provoz odpolední družiny začíná 11.40 hodin a končí 16.00 hodin. Odpolední družinu navštěvují jen přihlášené děti, které platí měsíční poplatek 50,- Kč. Tento poplatek vybíráme pololetně nebo na celý školní rok.

Letošní školní rok 2019/2020 zahajíla provoz 3 oddělení:

1. odd.  p.v. Alena Tomešková – Mobil - 724 947 385      Pev. linka - 554 255 153

2. odd.  p.v. Růžena Kubelková – Mobil - 608 857 865     Pev. linka - 554 255 152 

3. odd.  p.v. Mgr. Markéta Hesová -  Mobil - 792 337 293 Pev. linka - 554 255 163  

Na těchto tel. číslech, ale i osobně, můžete kdykoliv, s čímkoliv a kteroukoliv paní vychovatelku kontaktovat.

Režim dne ve školní družině:

11.40 – 13.00 – sebeobslužná činnost, hygiena, odpočinková a rekreační činnost

13.00 – 14.30 – zájmová a vzdělávací činnost

14.30 – 16.00 – odpočinková, zájmová a sebevzdělávací činnost, postupný rozchod dětí domů

Pravidelné akce ŠD

-          Říjen – Drakiáda (děti si donesou vlastního létajícího draka a v naplánovaný den, za příznivého počasí vyrazí v doprovodu p.vychovatelek, je pouštět obvykle do Zahrady Hedvy. Poté probíhá vyhlášení o nejlépe létající draka).

-         Prosinec – Návštěva Mikuláše a čerta (družinu navštíví Mikuláš a čert. Děti zpívají vánoční koledy). Vánoční koncert (žáci ZUŠ Rýmařov navštěvující hudební obor, hrají dětem vánoční koledy).

 

Další plánované akce

-          Návštěva představení v SVČ.

 

Prosíme Vás , rodiče, dejte dětem oblečení, ve kterém mohou chodit ven a do tělocvičny – OZNAČIT. Děkujeme.

 

POZOR!

Žádáme Vás, aby Vaše dítě nosilo omluvenku, pokud opouští družinu jinak, než bylo na přihlášce. Na ústní vzkaz dítěte nebude brán zřetel a dítě nepustíme.

Děkujeme za pochopení.