Zápis dětí do první třídy

. Publikováno v Oznámení

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, patří počtem žáků v Moravskoslezském kraji mezi největší. Každoročně se ve škole otvírají tři až čtyři třídy prvňáčků.

V posledních letech se termín zápisu posunul na duben. Letošní zápis proběhl v úterý

2. dubna v budově ZŠ na Národní ulici. 25. dubna se uskutečnil dodatečný zápis pro děti, jež se nedostavily k zápisu v prvním termínu.

Počet doposud zapsaných žáků je v počtu 78, počet žadatelů o odklad je 21.

Je pravděpodobné, že počty přijatých žáků se budou od dosavadního vyjádření mírně lišit.

Mgr. Hana Mikulášková