Pospolitost, nadšení aneb zdravé klima ve třídě

. Publikováno v Metodik prevence.

V rámci prevence rizikových jevů jsme oslovili odborníky ze společnosti Open House, aby pro žáky 5. ročníků připravili 4 hodinový program zaměřený na zlepšení klimatu ve třídách.

Pod vedením lektorského týmu Mgr. Veroniky Žákové a Kamila Gavendy se žáci formou her a aktivit dostávali do takových situací, které jim pomáhaly uvědomit si, co všechno je zapotřebí udělat pro to, aby jim ve třídě bylo hezky. Někteří žáci si vyzkoušeli učitelskou roli a dospěli k názoru, že to není tak jednoduchá práce, jak se možná některým jeví. Jiní si uvědomili důležitost pozitivního vnímání a doufáme, že všichni „zasadili semínko“ pro tvořivost, sebeúctu, nadšení a především POSPOLITOST.

Mgr. Jana Kroutilová