Nové telefony na třídní učitele

Vážení rodiče a žáci,
vezměte prosím v patrnost, že došlo ke změně služebních telefonních čísel na třídní uřitele, tabulku naleznete zde: Nová telefonní čísla
 
 

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně platí od 1. května 2024

Podrobnosti ve Školním řádu

 

Seznam přijatých prvňáčků

Víte, co je to netolismus?

. Publikováno v Metodik prevence.

netolismus1st bZeptejte se čtvrťáků, ti v tom mají jasno. Na konci dubna se setkali s lektory Open House, kteří je formou aktivit a diskuze vedli k uvědomění, co vše se nachází v kyberprostoru, jaké jsou příznaky závislostí na online technologiích a kde mohou najít pomoc.
 
Cílem dvouhodinového setkání bylo, aby si děti uvědomily, kolik času věnují PC, telefonu, tabletu a že zaplnit volný čas lze i jinými zájmy. Hry byly zaměřené na zamyšlení se nad svým denním režimem, kolik času tráví na sociálních sítích a při hrách s kamarády. 
Akce se žákům velmi líbila a doufám, že přispěla nejen k prevenci závislosti na virtuálních drogách, ale i k objevení vnitřních kvalit , jako jsou sebeláska a sebekázeň.
 
netolismus1st c 
Pár postřehů na závěr.
1. Nenechávejte děti v síti o samotě, jsou pod tlakem reklam, jenž je nutí být neustále online.
2. Buďte s dětmi na síti společně, zjišťujte, co se jim líbí.
2. Zákazy mobilů nic neřeší, off - line čas by neměl být trestem.
3. Čím méně budou děti na mobilu, tím lépe.
4. Vypínejte na noc wifi.
5. Dbejte na to, aby děti trávily dost času off - line, nejlépe v přírodě.
 
Mgr. Jana Kroutilová
 
netolismus1.st a

netolismus1st b