Nové telefony na třídní učitele

Vážení rodiče a žáci,
vezměte prosím v patrnost, že došlo ke změně služebních telefonních čísel na třídní uřitele, tabulku naleznete zde: Nová telefonní čísla
 
 

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně platí od 1. května 2024

Podrobnosti ve Školním řádu

 

Seznam přijatých prvňáčků

Preventivní práce na naší škole

. Publikováno v Metodik prevence.

IMG 20231207 104013I v letošním roce se uskuteční  pro žáky naší školy řada prevetivním akcí. V rámci Preventivního programu školy je připraven harmonogram preventivních aktivit pro jednotlivé třídy, podobně, jako tomu bylo v minulém školním roce. 

 

 

Na naší škole působí poradenské pracoviště, jehož součástí jsou vedení školy, výchovní poradci, metodici prevence. V letošním roce se nově součástí tohoto týmu staly Ing. Iva Charníková a Mgr. Pavla Kupková. 

 395133187 636127545362443 3843777561696742058 n

 

Prevence je jednak součástí Školního vzdělávacího programu školy, kdy se vyučující v jednotlivých předmětech věnují různým tématům prevence, jejíž podstatou je vlastně snaha snížit počet rizikových jevů, a tím pádem různě nepřijemných, někdy až smutných situací v životech žáků, potažmo jejich rodin. 

Součástí primární prevence je ale také řada přednášek, besed a preventivních aktivit s externími organizacemi (ale např. i s PČR), z nichž naše škola nejvíce spolupracuje s organizací OPEN HOUSE z Bruntálu. 

metodika 2      

 metodika 4

Vedení a pracovnící Open House s metodiky prevence

V minulém roce proběhlo a také letos probíhá mnoho preventivních akcí na 1. i 2. stupni naší školy,  od požární prevence přes kyberšikanu, netolismus, prevenci užívání návykových látek, témata předčasné sexuálity, trestní odpovědnosti a dalších, dle Preventivního plánu. 

metodika 1

metodika 5

metodika 6

metodika 7

metodika 14

Za poradenské pracoviště školy - tým metodiků 

Jiří Krupa