Nové telefony na třídní učitele

Vážení rodiče a žáci,
vezměte prosím v patrnost, že došlo ke změně služebních telefonních čísel na třídní uřitele, tabulku naleznete zde: Nová telefonní čísla
 
 

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně platí od 1. května 2024

Podrobnosti ve Školním řádu

 

Seznam přijatých prvňáčků

Výuka žáků devátých tříd

. Publikováno v Oznámení.

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 bude na naší škole probíhat prezenční výuka zaměřená výhradně na přípravu žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám.

Žáků, kteří přijímací zkoušky konat nebudou, se sdělení netýká.

Organizace této formy výuky bude následující:

·        prezenční výuka (příprava na přijímací zkoušky) bude probíhat každé úterý a čtvrtek (první setkání je tedy 12. 5. 2020),

·        začátek je vždy ve 13 hodin,

·        vyučovací jednotka má 45 minut,

·        vždy začínáme hodinou M a po 5-ti minutové přestávce proběhne hodina ČJ.

·        výuka tedy probíhá od 13 do 14,35 hodin,

·        výuku povede Mgr. Petr Palla (M) a Mgr. Ivo Janoušek (ČJ).

Pozn.  Stávající on-line výuka se nemění a je pro žáky 9. ročníků povinná.

 

Pro přijetí žáka k prezenční formě výuky bude nezbytné splnit následující podmínky:

·        12. 5. 2020 přinést zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení, které jste obdrželi v mailech (stačí poslat po dětech), bez tohoto prohlášení nebude žák k výuce přijat,

·        každý žák musí mít na den k dispozici vždy dvě roušky a sáček,

·        do budovy školy může vstupovat pouze žák,

·        pohyb žáků po škole bude omezen jen na přízemí školy a žáci musí toto nařízení respektovat,

·        každý žák musí respektovat všechna hygienická opatření a pokyny pracovníků školy, jejich porušení může znamenat vyloučení žáka ze skupiny,

·        vzhledem k nízkému počtu žáků nebude třeba přistoupit ke zvláštním opatřením v případě přístupu do školy a vstupu do školních šaten.

·        po termínu 11. 5. 2020 nebude možné nikoho dalšího do prezenční formy výuky přijmout.

                                                                                                           

                                                                                                    Mgr. Jan Jablončík, ředitel školy