Nové telefony na třídní učitele

Vážení rodiče a žáci,
vezměte prosím v patrnost, že došlo ke změně služebních telefonních čísel na třídní uřitele, tabulku naleznete zde: Nová telefonní čísla
 
 

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně platí od 1. května 2024

Podrobnosti ve Školním řádu

 

Seznam přijatých prvňáčků

Distanční a prezenční forma výuky

. Publikováno v Oznámení.

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 bude na naší škole probíhat distanční výuka spojena s prezenční výukou pro žáky 1.stupně.

 

Organizace výuky bude následující:

- výuka bude probíhat na dvou budovách 1. stupně /Národní ul.15 a 1.máje 32 a 30/

- na příchod do budovy školy se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména roušky, odstupy 2m, hygienické zásady

- apelace na rodiče - posílejte děti do školy jen v době od 8,00 do 8,25 h /průběžný příchod,

zákaz tvoření skupin před školou/

Samotná výuka - povede třídní učitelka, zachováváme časový harmonogram stávající on-line výuky.

Primárně budeme ve všech třídách upřednostňovat distanční /on-line/ výuku.

Harmonogram výuky:

1. - 2.roč. 8,30 – 10,00 h výuka, 10,00 – 11,00 h individuální výuka, zájmová činnost – povede třídní učitelka, od 11,00 h oběd, 11,30 – 16,00 h odpolední pobyt žáků ve škole - povedou vychovatelky

3. – 5.roč. 8,30 – 11,00 h výuka, 11,00 – 12,30 oběd, po obědě odcházejí žáci domů

Skupiny do 15 žáků ve třídách vyučují třídní učitelky a učitelé AJ.

Pro přijetí žáka k výuce bude nezbytné splnit následující podmínky:

- dne 25.5. přinést zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení a předat třídní učitelce, bez tohoto prohlášení nebude žák k výuce přijat

- každý žák musí mít na den k dispozici minimálně dvě roušky a sáček

- do budovy školy může vstoupit pouze žák

- pohyb žáků po škole bude omezen, žáci musí toto nařízení respektovat

- každý žák musí respektovat hygienická opatření a pokyny pracovníků školy, jejich porušení může znamenat vyloučení žáka ze skupiny

- po termínu 25.5.2020 nebude možné nikoho dalšího do výuky přijmout

- omlouvání žáků – pokud nastane fyzická absence žáka, zákonný zástupce omlouvá absenci podle školního řádu

 Jiří Gajdoš

ZŘŠ pro 1.stupeň