Nové telefony na třídní učitele

Vážení rodiče a žáci,
vezměte prosím v patrnost, že došlo ke změně služebních telefonních čísel na třídní uřitele, tabulku naleznete zde: Nová telefonní čísla
 
 

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně

Zákaz mobilů ve škole i školní jídelně platí od 1. května 2024

Podrobnosti ve Školním řádu

 

Seznam přijatých prvňáčků

Publikováno v Sportovní život školy.

Vzhledem k vydatným sněhovým přeháňkám během Vánočních prázdnin jsme netrpělivě očekávali odjezd na letošní kurz lyžování a snowboardingu.

 

Vyhlídky se zdály být velmi optimistické, i když to po Novém roce vypadalo, že zničehonic přichází obleva. V pondělí druhého ledna se u školy sešlo třicet lyžařů a deset vyznavačů snowboardu a autobus nás dopravil do zasněženého střediska v Karlově pod Pradědem na chatu Kazmarku.

Po příjezdu, ubytování, vybalení a předběžné konzumaci nezbytných zásob řízků, chipsů a čokoládiček jsme se rozhodli vydat na svah a roztřídit účastníky do jednotlivých družstev. Několik odvážlivců se bez pomoci vleku vyškrábalo nahoru do kopce, aby nám předvedlo své umění a jen někteří odhadli následky svého jednání a brzy svah zdobily první “lavory“ v rozměklém sněhu. Většinou je to neodradilo a do hůry se drápali znovu a znovu.

Nadšence zimních sportů jsme si pečlivě rozdělili s panem učitelem Pallou, bývalým trenérem sjezdového lyžování Sváťou Valouchem a prknařem Vaškem Svobodou. Naši žáčci jsou samozřejmě mimořádně otužilí a odolní, ale první den na lyžích a pobytu na horském vzduchu je značně unavil. Některé ale ne dost na to, aby nepořádali na pokojích pokoutné večírky do brzkých ranních hodin, za což byli náležitě odměněni nejrůznějšími prostocviky.

Vzhledem k prudkému nočnímu ochlazení se v úterý sjezdovky proměnily v hladkou ledovou plochu, ale našim jezdcům to nečinilo obtíže a jiskry od nabroušených hran jen létaly. Odpoledne tratě změkly a hlavním bodem programu výcviku bylo procvičování a zdokonalování nejrůznějších lyžařských dovedností. Následující noc přinesla mraky a s nimi vytrvalý déšť a odpočinkové dopoledne jsme byli nuceni strávit na chatě hrami, konverzací a pospáváním, což ocenili hlavně vyznavači nočních debatních a karetních seancí. Po obědě se počasí umoudřilo a my mohli opět brázdit bílé pláně, kterým kupodivu silný déšť nijak zvlášť neublížil. Všichni jezdci dosahovali znatelných pokroků, především elitní tým neuvěřitelně trpělivého pana učitele Pally. Vzhledem k rostoucí únavě byla středeční noc klidná a i největší “náměsíčníci“ spali jak nemluvňata.

Čtvrteční ráno bylo probuzením do bílé tmy. Nad celým územím se spustila chumelenice, jakou jsme již dlouho nezažili. Během krátké doby napadlo sněhu po kolena. Ideální možnost pro trénink jízdy v hlubokém sněhu a volném terénu. Jízda připomínala pohyb po vzduchovém polštáři a pokud se padalo, tak jako do peřinky. A sněžilo celý den bez přestání, areál mizel pod sněhem a my si libovali. Rozlučkový večerní program v podobě diskotéky zrežíroval miláček dívek snowboardový instruktor Vašek potažmo DJ Wenca. Jako moderátor i jako tanečník byl doslova na roztrhání a přítomné slečny mu vlastními těly blokovaly únikový východ a velmi nelibě nesly ukončení taneční zábavy.

V pátek sněžení lehce ustávalo a sjezdovky byly krásně uhlazeny rolbami a naši lyžaři i snowboardisté využili předodjezdový výcvikový půlden do poslední minuty. Pak už nastal čas oběda, balení a úklidu nepořádku. Odpadkové koše barvitě vypovídaly o složení jídelníčku našich děti, které si vydatnou stravu na chatě nutně vylepšovaly masivními nákupy sladkostí a nejrůznějších křupek a množství krabic od pizzy se na některých pokojích vršilo jako pyramidy.

Závěrem jsme se rozloučili s personálem chaty, který se o nás vzorně staral, naložili autobus až k prasknutí a spokojeně se vrátili do Rýmařova. I přes kotrmelce, které nám přichystalo počasí se kurz vydařil, obešel se bez vážných zranění či kázeňských problémů, účast byla mimořádně vysoká a radostné prožitky a nové dovednosti vyvážily nějakou tu bouli či naraženou sedinku. Dětem i svým kolegům instruktorům děkuji za trpělivost a pohodový přístup. Doufejme, že se zimní sporty opět dostanou do popředí zájmu našich dětí, které jako by v posledních letech pozapomněly, že zasněžené kopce mají za humny…

mnoho dalších krásných lyžařských zážitků přeje K.Toman a kolektiv instruktorů

{oziogallery 57}

Publikováno v Sportovní život školy.

Již čtvrtý rok po sobě se žáci základní školy Jelínkova 1 Rýmařov účastní okresního finále ve šplhu v Krnově.

A opět potvrdili, že patří v této nejen silové, ale i koordinační disciplíně mezi nejlepší „šplhače“ v našem okrese. Všechna naše družstva po čtyřech závodnících si vedla výborně nejen v soutěži družstev, ale i v jednotlivcích, kde získali naši žáci velké množství individuálních úspěchů. Závody se již tradičně konaly na střední pedagogické a střední zdravotní škole v Krnově, za velmi slušné účasti základních a středních škol. Soutěžilo se o diplomy, sladké ceny a také postup do krajského finále.

V kategoriích mladších žáků a žákyň obě naše družstva skončila na druhém místě, v jednotlivcích jsme však obě kategorie vyhráli. Postarala se o to Monika Trvalová a Radek Sacký. V kategorii starších hochů a dívek se opět obě naše družstva umístila na stupních vítězů, když starší dívky zvítězily a hoši se umístili těsně na druhém místě. V jednotlivcích jsme dopadli ještě lépe a trojnásobná okresní přebornice Hanka Kitschuchová nenechala nikoho na pochybách, kdo je nejlepší. Na 3. místo se za ní výborným výkonem ještě probojovala Veronika Murínová. U starších hochů skončil celkově druhý Lukáš Prášil. Obě družstva starších hochů a dívek se zároveň kvalifikovala na krajské finále do Frýdku Místku.


Je třeba touto cestou všem našim reprezentantům poděkovat za výborné výkony, vzornou reprezentaci a slušné chování. Za to jim bude udělena pochvala třídního učitele. Nesmím zapomenout i na dvě náhradnice a pomocnice v jedné osobě, které s námi cestovaly, fotografovaly a ošetřovaly drobné šrámy svých spolužáků a spolužaček. Dík patří rovněž vedení naší školy, které nám umožňuje se těchto akcí účastnit a panu Račkovi, hlavnímu pořadateli těchto velmi pěkných závodů.

{oziogallery 50}

Zde jsou přehledně výsledky všech našich reprezentantů:


Kategorie III. dívky (16 soutěžících)

1. místo Trvalová Monika 6. B

9. místo Zobalová Zlatuše 7. C

10. místo Starchoňová Barbora 6. C

11. místo Altmanová Jana 7. A

Ryšková Barbora 7. B náhradnice a pomocnice

 

Kategorie III. hoši (18 soutěžících)

 

1. místo Sacký Radek 7. A

8. místo Plch Roman 6. A

9. místo Lasovský Jiří 6. C

 

10. místo Šalmík Jakub 7. A

Kategorie IV. dívky (13 soutěžících)

 

1. místo Kitschuchová Hana 9. B

 

3. místo Murínová Veronika 8. A

6. místo Ohrádková Martina 8. A

 

8. místo Machalíčková Lenka 8. A

Krywdová Tereza 9. B náhradnice a pomocnice

 

Kategorie IV. hoši (16 soutěžících)

 

2. místo Prášil Lukáš 9. A

 

4 místo Hejný Michal 9. B

8. místo Černý David 8. C

 

11. místo Křenek Jakub 9. A

Publikováno v Sportovní život školy.

Konečně proběhlo na druhém stupni školní kolo ve šplhu. Přestože se již čtvrtým rokem po sobě pravidelně účastníme okresních kol v Krnově, kde patříme mezi nejlepší školy na okrese v této soutěži, stále se mi nedařilo uspořádat školní kolo, až letos. To proběhlo ve dvou dnech. Ve středu 30. listopadu pro kategorii 6. -7. tříd a v pátek 2. prosince pro starší žáky a žákyně v tělocvičně na budově Jelínkova 1. V kategorii mladších žáků a žákyň se z 21 nominovaných dostavilo 6 hochů a 7 děvčat. 2 děvčata pak přišla v jiný den a soutěžila mimo soutěž, kvůli sestavení družstva na okresní finále do Krnova. V kategorii starších žáků a žákyň se po „čistce v sestavě hochů“ z důvodů nekázně a po vyloučení 4 závodníků dostavilo pouze 5 hochů. Z 15 dívek se jich ale dostavilo 14 dívek, jedna se dodatečně omluvila ze zdravotních důvodů. Jaký obrovský rozdíl v přístupu děvčat a hochů na naší škole, což bylo vidět už i ve školním kole v basketbale, kde se rovněž hochů zúčastnilo méně než dívek! Závody proběhly v pohodové atmosféře, za pomoci 4 asistentů soutěže pro každý den. Soutěžící šplhali 3x a do celkového výsledku se jim počítaly 2 nejrychlejší časy. Díky velkému množství starších dívek u nich proběhla ještě soutěž družstev, která byla sestavena a nalosována podle „výkonnostních košů“. A tak vznikla 4 družstva po třech a čtyřech závodnicích, kde dvě v každém družstvu s nejlepším součtem 2 časů určovaly pořadí družstva. Po oba dny byly k vidění moc pěkné výkony a rychlé časy. Všichni soutěžící byli odměněni sladkými cenami a první tři v pořadí diplomem. Nestal se žádný velký úraz, kromě drobných šrámů na rukou či nohou. Všichni soutěžící se chovali velmi pěkně a za to jim patří pochvala. Rovněž je třeba pochválit i asistenty, ve středu žáky z 8.C a v pátek z 9. tříd., kteří mi hodně pomohli s organizací soutěže. Rovněž dík patří vedení školy za podporu a možnost uspořádat toto školní kolo a panu učiteli tv Tomanovi, jež mi pomáhal s nominací soutěžících, a dodal mi výsledky ve třídách, kde neučím tělesnou výchovu. (Pozn red.: K tomuto článku budou ještě dodány podrobné tabulky.) {oziogallery 47}

 VÝSLEDKY: 1. DÍVKY 6. -7. třídy: 1. místo: Zlatuše Zobalová, Barbora Starchoňová 2. místo: Barbora Ryšková 3. místo: Michaela Godíková 8. -9. třídy: 1. místo: Hana Kitschuchová 2. místo: Lenka Machalíčková 3. místo: Veronika Murínová Nejlepší družstvo: Hana Kitschuchová, Tereza Kunstová, Tereza Valentová 1. HOŠI 6. -7. třídy: 1. místo: Radek Sacký 2. místo: David Černý 3. místo: Jiří Lasovský 8. -9. třídy: 1. místo: Lukáš Prášil 2. místo: Roman Plch 3. místo: Jakub Křenek V Rýmařově 4. 12. 2011 Mgr. Miloslav Slouka

Publikováno v Sportovní život školy.

Naše škola (1. stupeň) se 4. října zúčastnila okresního kola přespolního běhu ve Vrbně pod Pradědem.Počasí bylo jako vymalované. Nebe bez mráčků a sluníčko nás hřálo.

 

Jako první odstartovala nejmladší děvčata (1.-3. roč.) Během chvilky byly holky v cíli a my se mohli hned na začátku radovat. 1. místo – „NO NÁDHERA!“

Pevně jsme věřili, že nebude platit pořekadlo “První vyhrání z kapsy vyhání“ ... a vyšlo to. Další medailové příčky a skvělá umístění přibývala.

V soutěži družstev vše dopadlo SKVĚLE! Všechna šestičlenná družstva stanula na stupních vítězů. Pro „nás prvostupňáky“ cesta v okresním kole skončila. “Druhostupňáci“ postoupili do krajského kola, k čemuž jim BLAHOPŘEJEME a DRŽÍME PĚSTI!!!

Než přejdu k výčtu medailí a umístění CHCI VELMI PODĚKOVAT VŠEM ZÁVODNÍKŮM, KTEŘÍ NAŠI ŠKOLU SKVĚLE REPREZENTOVALI! DĚKUJI A JEN TAK DÁL!

Za 1.stupeň

Mgr. Romana Furiková

Umístění jednotlivců:

Kategorie 1.- 3.roč. děvčata

1.místo – KATEŘINA FURIKOVÁ

Kategorie 1. – 3.roč.chlapci

2.místo – JAN TIHELKA

3.místo – LUKÁŠ PŘECECHTĚL

Kategorie 4.-5.roč.dívky

3.místo – JANA HAMPLOVÁ

Umístění družstev:

Dívky 1.- 3.roč. : 1.místo (Furiková, Ondráková, Mácková,Veličková,Ryšková,Podušelová)

Chlapci 1.- 3.roč. : 1.místo (Tihelka,Hlaváček P.,Hajzner,Gerhard,Baran,Přecechtěl)

Dívky 4.- 5.roč. : 2.místo (Hamplová,Vychodilová,Frydrychová,Švejdíková,Kadlecová,Krejčí)

Chlapci 4.- 5.roč. : 3.místo (Schwarz,Nebes,Kopeček,Sekanina,Maceček,Štefanišin)

Publikováno v Sportovní život školy.

14.září 2011 se uskutečnilo školní kolo přespolního běhu pro 1.st.naší školy.

Sluníčko se na nás zpočátku usmívalo, avšak v polovině závodu se spustil déštˇ, který bohužel neustal až do konce, takže si všechny děti i jejich paní učitelky ještě zazávodili s deštěm při úprku do školy. Díky sehranosti všech učitelů a nadšeným závodníkům jsme nakonec vše zvládli.

Spokojené štěbetání a pobíhání dětí bylo důkazem toho, že není nutné vyhrát, ale zúčastnit se!

Kolegové i děti: "Díky vám všem!"

Mgr. Romana Furiková

A kdo skončil na pomyslné "bedně"?

Přehled nejlepších běžců prvních až pátých tříd:

Výsledky - "na bedně stanuli"

Celkové výsledkové listiny v pdf si můžete prohlédnout zde: HYPERLINK "data/sportovnivysledky/prespolnibeh2011/behvysledky2011prvnistupen.pdf"HYPERLINK "data/sportovnivysledky/prespolnibeh2011/behvysledky2011prvnistupen.pdf"Celkové výsledky

 

 

 

 

Publikováno v Sportovní život školy.

 

CIMG5388Ve dnech 3. - 7. ledna 2011 se za výborných sněhových i povětrnostních podmínek uskutečnil v rámci naší školy kurz pro lyžařské a snowboardové nadšence.

Read More

Po dlouhých přípravách odcestovalo 30 sedmáků, tři šesťáci a tři osmáci, plní energie po Vánočních prázdninách do Karlova pod Pradědem. Doprovod jim poskytli osvědčení a horskými větry ošlehaní pedagogové naší školy Miloš Slouka, Petr Palla a Karel Toman spolu s instruktorem snowboardingu Adamem Vilímkem. V Penzionu pod Kloboukem nás přivítali milí a příjemní hostitelé manželé Havlíkovi, kteří se opět svědomitě celý týden starali o naše klidné spaní a především hladové žaludky.

CIMG5386

Prvotní fáze, tj. horolezecký výstup na chatu a ubytovací mumraj, byla zvládnuta v poklidu. Druhá fáze čekala venku na sněhu, a sice rozřazení do družstev. Na přilehlém kopci u chaty ukázali účastníci kurzu své dosavadní dovednosti. Kupodivu jim jízda z kopce dělala menší potíže než třeba stlaní postele. Po úvodních sjezdech se vytvořila tři družstva lyžařů a jeden tým prkeníků. Následující dny se nesly ve znamení nácviku základních dovedností, zacházení s výstrojí a získávání zkušeností a vědomostí o bezpečném pohybu na horách. Samozřejmě se vyskytlo menší množství pádů, ale nikoho ze zúčastněných to neodradilo. Kýženým výsledkem bylo zvládnutí bezpečného zastavení, zatáčení a jízdy na vleku. Poté již následovalo radostné brázdění zasněžených svahů, akrobacie, soutěžení a lyžařský karneval.

 

 

 

S velkým úspěchem se opět setkalo použití superkrátkých lyží typu Snowblade, které umožňují ve velmi krátké době pochopit a získat základní dovednosti pro jízdu na lyžích. Zároveň je učení na nich spíše atraktivní hrou než tréninkem.

 

 

 

CIMG5400Náplň večera tvořily přednášky a instruktážní filmy, veselé hry, scénky a básničky. Po skončení společného programu a osobní hygieně nastalo zahánění na kutě a hlídání nočního klidu. Vpravdě nejnáročnější část kurzu. Mnozí výtečníci, posíleni vydatnou zásobou energetických nápojů často tvrdošíjně odmítali přerušit pokoutní pokerové večírky a ulehnout k spánku. Další oblíbenou činností po večerce bylo pobíhání, skákání na postelích, řehtání a ťukání, což bylo stejně jako nepořádek na pokoji odměňováno posilujícími sériemi různých prostocviků. Jinak populární soutěž “Čí zpocená ponožka se nejdéle udrží na stropě“ se letos neopakovala. Na vzestupu je skutečně poker.

 

 

Poté, co již účastníci kurzu dosáhli na svahu absolutní dokonalosti, snědli všechny chipsy a nanuky, vypili všechny semtexy a redbully a karbaníci prohráli poslední trenýrky, nastal čas odjezdu, poděkování a rozloučení s našimi milými domácími. Právě včas neboť za blížící se oblevy mizel sníh přímo před očima.

 

 

Kurz letos proběhl mimořádně úspěšně. Cenově se dostal na historické minimum. I naprostí začátečníci se stali v krátké době samostatnými a soběstačnými lyžaři i jezdci na prkně.. Celý kurz se obešel prakticky bez zranění a dokonce i bez výraznějšího kázeňského přestupku. A co je hlavní, mnozí získali chuť a motivaci k zimnímu sportování.

 

 

za trpělivost při výcviku a pomoc při realizaci kurzu svým kolegům a vedení školy děkuje

 

K.Toman

 

 

pozn: více fotografií naleznete v naší fotogalerii